Rodzaje tras i zasady punktacji na LeonardoXC


Rodzaje tras

W paralotniarstwie klasyfikacja tras lotów jako trójkąt FAI, trójkąt otwarty i lot otwarty opiera się na ścieżce, którą pilot wykonuje podczas lotu. Oto uproszczone wyjaśnienie każdego typu:

 1. Trójkąt FAI (przykładowy lot)

  • Kształt: To zamknięta pętla przypominająca trójkąt równoboczny.
  • Zasady: Każdy bok trójkąta powinien stanowić co najmniej 28% całkowitej długości trzech boków, zapewniając, że trójkąt nie jest zbyt wydłużony.
  • Cel: Ta kategoria ma na celu wyzwanie pilotów do zaplanowania i wykonania zrównoważonej trasy w kształcie trójkąta.
 2. Trójkąt Otwarty (przykładowy lot)

  • Kształt: Podobnie jak trójkąt FAI, jest to zamknięta pętla, ale nie ma surowych wymagań co do kształtu ani długości boków.
  • Zasady: Boki mogą mieć różne długości, więc trójkąt może wyglądać wydłużony lub nieregularny.
  • Cel: Zapewnia większą elastyczność w planowaniu lotu i jest często używany w obszarach, gdzie cechy geograficzne utrudniają stworzenie idealnego trójkąta FAI.
 3. Przelot Otwarty: (przykładowy lot)

  • Kształt: Nie ma określonego kształtu. Pilot leci w linii prostej lub wybiera dowolną trasę.
  • Zasady: Głównym celem jest pokonanie jak największej odległości, niezależnie od kształtu trasy.
  • Cel: Chodzi tutaj o odległość, a nie o geometrię trasy. Pilot stara się przelecieć jak najdłuższą drogę od punktu startowego.

Podsumowując, trójkąty FAI to precyzja i równowaga w ścieżce lotu, trójkąty otwarte oferują większą elastyczność kształtu, a lot otwarty skupia się wyłącznie na pokonaniu jak największego dystansu.

Punktacje w rankingach

Punktacje za konkretne rodzaje lotów mogą różnić się w zależności od ustaleń regulaminowych rankingów. Dla przykłądu podaję niżej kilka różnych rodzajów wyliczania punktów za loty na platformie LeonardoXC (mogą dojsć kolejne mnożniki z nowymi rankingami):

 1. Punktacja OLC
  • Trójkąt FAI: 2x
  • Trójką otwarty: 1.75x
  • Przelot otwarty: 1.5x
 2. Punktacja FAI
  • Trójkąt FAI: 1.4x
  • Trójką otwarty: 1.2x
  • Przelot otwarty: 1x
 3. Punktacja SPBW
  • Trójkąt FAI: 1.6x
  • Trójką otwarty: 1.4x
  • Przelot otwarty: 1x

Na stronach lotów, w sekcji XC Info znajdziesz odnośnik Pokaż szczegóły optymalizacji, po kliknięciu w który zostaną wyświetlone tabele z informacjami dotyczącymi punktów jakie lot otrzymałby w konkretnych rodzajach rankingów.Copyright © 2018 - 2024 - leonardo.pgxc.pl - regulamin